Missing thumb

Abdullah Ömer Ünaldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Öğrencisi

İstanbul, Turkey