Thumb

Bakhytzhan Shabdukarimov

Aktau, Kazakhstan