Missing thumb

bashar abed

Libyan Arab Jamahiriya