Missing thumb

Dimitris Sapountzis

Athens, Greece