Missing thumb

Dmitriy Mikhaylichenko

United States