Missing thumb

Doycho Karagyozov

New York, United States