Engineers

Iliya Miroslavov

Varna, Bulgaria
a short tagline
Followers: 260 Models: 38

Nguyen Tri

Ho Chi Minh, Viet Nam
Followers: 130 Models: 55

NTN

Viet Nam
Followers: 110 Models: 119

Dũng Phan

Viet Nam
Followers: 89 Models: 12

linhkien283 com

Viet Nam
Bring 3D printer to each house
Followers: 68 Models: 31

Vu Ha Lam

Ho Chi Minh, Viet Nam
Design for life
Followers: 64 Models: 24

Đinh Quang Vinh

Ho Chi Minh City, Viet Nam
"Open your mind to the impossible, sometime you will find the truth" _ Dr. Walter Bishop _ Fringe series.
Followers: 56 Models: 17

Nguyễn Chí Công

Ha Noi, Viet Nam
CAD/CAM/CNC Engineer
Followers: 33 Models: 7

nguyễn trương

Binh Duong, Viet Nam
soledad
Followers: 4 Models: 1

Lê Văn Đức

Thanh Hoa, Viet Nam
Chủ tịch Câu Lạc Bộ Phần Mềm
Followers: 1 Models: 13

Cao Trung Hau

ho chi minh, Viet Nam
Followers: 1 Models: 2

Hoang TP

Viet Nam
full name is Hoang Van Thiep
Followers: 1 Models: 7