Engineers

Tran Loi

Viet Nam
Followers: 17 Models: 8

hoa doan

Ho Chi Minh, Viet Nam
Followers: 83 Models: 18

Amech

Ha Noi, Viet Nam
Industrial Automation || Hydraulic Machines || Hydraulic Power Unit || Hydraulic Cylinder
Followers: 3 Models: 6

huu nghia vo

Viet Nam
Followers: 56 Models: 20

ngoc

Da lat, Viet Nam
Amateur
Followers: 56 Models: 9

Lương Đình Phúc

Vũng Tàu, Viet Nam
L.Đ.P
Followers: 17 Models: 40

Hoang TP

Viet Nam
full name is Hoang Van Thiep
Followers: 2 Models: 7

Nguyen Tri

Ho Chi Minh, Viet Nam
Followers: 130 Models: 55

NTN

Viet Nam
Followers: 110 Models: 119

Dũng Phan

Viet Nam
Followers: 89 Models: 12

linhkien283 com

Viet Nam
Bring 3D printer to each house
Followers: 68 Models: 31

Vu Ha Lam

Ho Chi Minh, Viet Nam
Design for life
Followers: 64 Models: 24