Engineers

Alexander Shokodko

Cherkassy, Ukraine
Followers: 295 Models: 54

Dmytro Shroamer

Kharkiv, Ukraine
looking for interesting projects
Followers: 38 Models: 42

Kostiantyn Abramov

Kropyvnytskyi, Ukraine
Followers: 233 Models: 55

Dmytro Fedorenko

Kyiv, Ukraine
Solidworks Design Engineer
Followers: 61 Models: 53

Zhenya Serikov

Kiev, Ukraine
Serikov New Generation Energy
Followers: 43 Models: 24

Voibor

Kharkiv, Ukraine
Followers: 610 Models: 221

Nick Golodnoff

Zaporozhye (Zaporizhzhia), Ukraine
Everything should be as simple as possible, but not simpler
Followers: 495 Models: 179

dvladb

Kiev, Ukraine
Followers: 93 Models: 45

Kamel Ben Salah

Norway
Followers: 26 Models: 34

Eugene Chigirinov

Donetsk, Ukraine
Followers: 177 Models: 111

Stilet Fox

Ukraine
Followers: 4 Models: 23

Andrey Chernorot

Dnepropetrovsk, Ukraine
Followers: 159 Models: 59