Missing thumb

Gleb Zadorozhnyy

Russian Federation