Thumb

GrabCAD Vietnam

Created by Lê Quang Thành on 6 July, 2018

Cơ cấu Geneva (hay còn gọi là cơ cấu Malte/Man,...) được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị, máy móc với chức năng tạo ra chuyển động gián đoạn. Chúng có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, giá rẻ và tuổi thọ cao,... Tuy nhiên cũng tồn tại nhiều nhược điểm do đặc điểm động học, động lực học của cơ cấu.

Không biết các anh chị trong group đã từng ngâm cứu về cơ cấu này có thể chia sẻ cho em một chút ít thông tin về giới hạn của Geneva. Tốc độ tối đa, rung động, tiếng ồn,...


*Geneva mechanism (also known as Maltese cross) is widely used in many design and construction which produce the intermittent motion for their simple structure, low cost and long duration of life,... Still, there is a lot of disadvantage due to the kinematic and dynamic specification.

What is the most concerned problem that you have with this device? Limited speed? Vibration? or Noise? ...*