Thumb

GrabCAD Vietnam

Created by Lê Quang Thành on 6 July, 2018

Mình đang muốn nghiên cứu ứng dụng này để áp dụng cho ngành nông nghiep. hiện tại thiết bị này nhập khẩu quá đắt, trong khi mình ở vùng nguyên liệu mà không có máy để dùng. anh chị em có tài liệu hay kiến thức nào chia sẻ giúp với nhé