Thumb

GrabCAD Vietnam

Created by Lê Quang Thành on 6 July, 2018

Thiết kế sản phẩm theo mô đun/ Product design for modularity

Chào mọi người, em/mình là Vinh, sinh viên ĐHBK TpHCM. Hiện tại em đang làm luận văn về "Phương pháp thiết kế theo mô đun (Design for modularity)". Không biết trong nhóm mình có ai từng nghiên cứu về quy trình này không?

Nếu có thì cho phép em/mình hỏi một số vấn đề:

  • Giải thuật thiết kế theo mô đun có thể áp dụng cho cùng 1 máy (Machine) nhiều lần để tìm ra các máy con (Mô đun) và thấp hơn là các chi tiết trong cùng 1 mô đun hay không?
  • Có ai đã từng dùng Excel để thực hiện nhóm các đối tượng bằng các giải thuật nhóm ( ví dụ như CIA/ROC/ P-Median/Assignment,...) chưa? Nếu có thì có thể chia sẻ với em/mình cách thực hiện có được không ạ?

*Hello everyone, I'm Vinh, student from Bach Khoa HCM University, Viet Nam. I am working on graduate thesis about "Design for modularity (DFM)". I am curious if any of you have sturdied about the DFM workflow. If Yes, I want to ask some related question:

  • Can I apply the algorithm of DFM for a single machine but several time to determine the number of children-machine (module) and then the number of part (or the smaller machine in the children-machine) in each module instead of running the workflow only one time for all the part of the machine and find out the number of module at the same time?
  • Have you ever used Microsoft Excel to run the Clustering algorithm (such as CIA/ROC/ P-Median/ Assignment,...)? If yes, can you share me how to do it?*

Cám ơn mọi người đã quan tâm/ Thank you for your attention!