Missing thumb

Jose Anselmo Sousa Sarmento sarmento