Missing thumb

Kris Gaczewski

Melbourne, Australia