Create your CAD portfolio and show off your expertise

Sign up and download more than 2,910,000 CAD files

biography

Nơi cung cấp các kiến thức về các ngành kỹ thuật và đây cũng là nơi giao lưu học hỏi dành cho dân kỹ thuật. Sẽ liên tục cập nhật tài liệu và những tin tức khoa học kỹ thuật mới nhất Địa chỉ: 50 Võ Thành Trang, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam Số điện thoại: +84 964 376 516 Email: technicalvngroup@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/technicalvn/

Read more...

work experience

TechnicalVN Director

Read more...

education

The engineer has yet to share the college or university graduation details.

additional

Workstation specs:
Honors and awards:
Interests:

Save Cancel