Missing thumb

nevio aresca

Shepparton, Australia