Missing thumb

NHU QUYNH NGOC DO

HO CHI MINH city, Viet Nam