Missing thumb

Olesya Klyuchenkova

United Kingdom