Missing thumb

Ong Wei Quan

Pulau Penang, Malaysia