Missing thumb

Qian Chen

ME Sutdent In ZJUI.

Jiaxing, China