Thực hành khuôn phần 2 -Tạo slide rút ngang

Video này là bước tiếp theo sau khi bạn đã chọn được mặt phân khuôn cho chi tiết cần đúc

- Tạo các slide theo các hướng rút khác không phải hướng Z ( Hướng rút khuôn chính cavity & core)

  1. Step 1: Tạo slide rút ngang cho các hốc không rút được bằng phương chính Z


Comments