Tutorials

Static Structural Analysis

4 3 Intermediate
The aim of static analysis is to analyze the stress results, deformation results shear-moment diagram, and reaction force results. in this tutorial, you will learn how to do static analyses for assembled modals. It's a very good tutorial for beginners in Ansys workbench. Statik analizin amacı, gerilme sonuçlarını, deformasyon sonuçlarını kesme-moment diyagramını ve reaksiyon kuvveti sonuçlarını analiz etmektir. Bu eğitimde, birleştirilmiş modlar için statik analizlerin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Ansys tezgahında yeni başlayanlar için çok iyi bir eğitim.

Friction Stir Welding

0 1 Intermediate
Friction Stir Welding

Wall mounted penstock

1 0 Intermediate
Wall mounted penstock with circular hole

Channel Penstock

0 0 Intermediate
Channel Penstock with rectangular hole