Tutorials

EARTH MOVERS VEHICLE DESIGN | EXCAVATOR DESIGN

6 0 Beginner
EARTH MOVERS VEHICLE DESIGN

Thực hành khuôn phần 2 -Tạo slide rút ngang

0 0 Intermediate
Video này là bước tiếp theo sau khi bạn đã chọn được mặt phân khuôn cho chi tiết cần đúc - Tạo các slide theo các hướng rút khác không phải hướng Z ( Hướng rút khuôn chính cavity & core)

Thiết kế khuôn phần 3 - Tách Cavity và Core

0 0 Intermediate
Thiết kế khuôn phần 3 - Tách Cavity và Core Tiếp tục sau bước tạo slide là tạo Cavity và Core