(Tutorial)Trajectory in Helical Sweep

I instruct you to paint with custom springs trajpar
"tôi hướng dẫn các bạn vẽ lò xo với tùy biến trajpar"

Answer
 
Comments 0

2 Answers

and this is the tutorial file
Helical sweep trajpar

chúc các bạn thành công.
good luck to you

 
Comments 0