SOLIDWORKS TUTORIAL | 3D basic lofted boss & lofted cut

Video ini di buat dengan tujuan untuk edukasi, semoga bermanfaat.
Video ini berisi tutorial SolidWorks 2018 tentang Cara membuat gambar 3d basic dengan feature lofted boss & lofted cut

https://youtu.be/aBP9FSb3y3s

  1. Step 1: SOLIDWORKS TUTORIAL | 3D basic lofted boss & lofted cut


Comments