Gemechis Djirata

meseltegne street,oromia waterworks enterprise

Addis Ababa, Ethiopia