Gëzim Murati

Absolvent ne Mekatronik dhe Menaxhment - UBT - Kosovë

Hire me