Lê Văn Đức

Chủ tịch Câu Lạc Bộ Phần Mềm

Thanh Hoa, Viet Nam