Missing thumb

Mitch Pomerantz

Chicago, United States