solidworks

Cho mình hỏi , mình đang dùng chức năn thiết kế kim loại tấm trên solidworks khi mình dùng lệnh unfold trải tấm ra sau đó mình cắt tấm đi rồi dùng lệnh fold để đưa chi tiết về hình dạng củ thì không được . có bạn nào biết tại sao không chỉ mình với

Answer
 
Comments 0

2 Answers

Check where your features are in the feature tree. Chances are that they are being suppressed when you are folding the design.

Kiểm tra nơi các tính năng của bạn nằm trong cây tính năng. Rất có thể là chúng đang bị trừng trị khi bạn đang gấp lại thiết kế.

 
Comments 0

Folding can not take place if one of the elements is smaller than the thickness of the material ??

 
Comments 1