Missing thumb

ryu gun yonh

1

de, Korea, Republic of