3D sketch & Composite Curve

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ sketches 3d kết hợp với lệnh Composite Curve, sau đó dùng lệnh Sweep để tạo khối
Tài liệu tham khảo: Solidworks 2013 - Part 2 - Advanced Techniques

  1. Step 1: 3D sketch & Composite Curve


Comments